przed redesignem:

Współpraca z fundacją NON LICET odbyła się w ramach projektu Corporate Identity. Problematyka jaką zajmuje się fundacja dotyczy szeroko pojętego przeciwdziałania przemocyw rodzinie – zarówno poprzez wsparcie psychologiczne, jak i prowadzenie licznych szkoleń.

Projekt obejmował odnowienie identyfikacji wizualnej oraz opracowanie strategii komunikacji. Analiza sytuacji zastanej postawiła przed nami cel, by to co zaprojektujemy bardziej komunikało wartości fundacji i było nacechowane pozytywniej. Z poprzedniej strony www zdecydowaliśmy się zachować zieloną i delikatną kolorystykę, oraz wykorzystać większą ilość zdjęć spójnych z ideą wiodącą.

Zakres prac: 
– webdesign
– project management (team +5 osób)
– DTP (wizytówki, ulotki, rollupy)
– redesign i logo (współpraca grupowa)

2 marca 2018

Copyrighted Image